Procedure Blue Cap Keurmerk

Voor het behalen van het Blue Cap Keurmerk is een keuring noodzakelijk. Tijdens de initiële keuring onderzoekt een inspecteur aan de hand van de geldende wet- en regelgeving, Europese normen en aanvullende richtlijnen van het keurmerk hoe veilig de aanzuigroosters in uw zwembadaccommodatie zijn. Bij deze initiële keuring verricht hij ook indicatieve metingen, zodat u altijd zekerheid heeft over de veiligheid en beknellingsrisico's. Blijkt uit de initiële keuring dat uw zwembad voldoet aan alle richtlijnen uit het handboek? Dan komt u in aanmerking voor het Blue Cap Keurmerk. Voldoet uw zwembad niet aan alle richtlijnen? Dan krijgt u drie maanden de tijd om de vastgestelde risico's te minimaliseren. U ontvangt een keuringsrapport waarin staat aan welke richtlijnen wel of niet is voldaan. Lees meer over technische oplossingen en beheersmaatregelen om beknellingsrisico's te minimaliseren.

Het Blue Cap Keurmerk is geldig voor een periode van één jaar. Daarna is verlenging van een jaar mogelijk als u een periodieke controle laat uitvoeren. Tijdens de periodieke controle stelt de inspecteur vast of er iets aan de wijze van inrichting is veranderd.

Wilt u in aanmerking komen voor een eerste keuring of een periodieke controle inplannen? Neemt u dan contact op met één van de volgende onafhankelijke inspectiefirma's:*

Zwembadinspecties.nl
telefoon (0570) 76 33 22

TÜV Nederland
Afdeling Amusement Rides & Devices
telefoon (0499) 33 95 34

*Ook wanneer u een RI&E of keuringsrapport wilt laten opstellen voor het Keurmerk Veilig en Schoon, kunnen deze inspectiefirma's u verder helpen.

Voorkom beknellingsrisico's in uw zwembad. In een paar stappen komt u in bezit van het Blue Cap Keurmerk.


Share this page: