Meest gestelde vragen

Hoe vaak komen dergelijke ongelukken voor in zwembaden?

Dat is niet precies bekend. Alleen verdrinkingsgevallen worden officieel geregistreerd, maar de oorzaak daarvan wordt vaak niet vermeld. Slachtoffers zoeken meestal niet de publiciteit. Als je op het internet aan het speuren slaat, dan blijken dit soort ongevallen wereldwijd wel regelmatig (tientallen malen per jaar) voor te komen. Zo weten we dat in de zomer van 2011 vier kinderen in Europa zijn omgekomen. De indruk bestaat dat accommodaties vaak proberen om dergelijke ongevallen niet in de openbaarheid te laten komen, waarbij de letselschade via verzekeraars wordt afgehandeld. Bekijk de eerste inventarisatie van ongevallen.

Moeten ongevallen in zwembaden geregistreerd worden?

Volgens de Europese zwembadnormen is de exploitant vanaf 2008 verplicht om zelf alle ongevallen en incidenten te registreren. The Blue Cap Foundation werkt aan een inventarisatie, zodat we in de toekomst een beter zicht op de frequentie en ernst van dit soort ongevallen verkrijgen. Bekijk de eerste inventarisatie van ongevallen of meld het ons als u weet dat een dergelijk incident heeft plaatsgevonden.

Zijn kleuterbassins of whirlpools ook gevaarlijk?

In de ondiepe (kleuter)bassins lijkt de kans op verdrinking misschien lager dan in diepere baden. Toch is er ook gevaar bij ondiepe baden. Daar is het risico dat bij kinderen die op een gevaarlijk rooster gaan zitten letterlijk de ingewanden uit het lijf worden getrokken. Ook hiervan zijn voorbeelden bekend.

Komen vastzuig- en beknellingsongelukken voor in privézwembaden?

Ja, vergelijkbare risico’s bestaan ook in privézwembaden. Daar zijn ook (fatale) ongevallen bekend.

The Blue Cap Foundation heeft onderzoek gedaan naar zwembaden in vakantieresorts en bij 50% is het zo slecht gesteld dat levensbedreigende situaties kunnen ontstaan. Wat maakt het gevaarlijk?

Hoewel het volgens de wet- en regelgeving niet mag, komt het voor dat er water voor speeltoestellen of waterglijbanen wordt onttrokken aan een zwembad. Dan is het risico groot dat te grote krachten op de afzuigroosters ontstaan. Er zijn ook veel andere oorzaken van onveilige siuaties. Bij meer dan 50% van de onderzochte locaties in Zuid-Europa hebben testen uitgewezen dat als deze aanzuigpunten worden afgedekt door een lichaamsdeel, er vrijwel onmiddellijk een vacuümkracht optreedt die zeer snel op kan lopen tot vele honderden kilo’s. Waarmee een riskante en zelfs levensbedreigende situatie ontstaat. In een aantal gevallen ontbreken bovendien de afdekroosters bij afzuigputjes, of zijn deze van een onjuiste uitvoering, zodat naast het vastzuigen ook nog een risico op beklemming/beknelling optreedt.

Jullie hebben metingen gedaan in vakantieresorts in Europa. Wat hebben zij met jullie bevindingen gedaan?

Vaak is er sprake van oprechte schrik en verbazing. In vrijwel geen enkele onderzoekslocatie had men zich deze risico’s gerealiseerd. In bepaalde gevallen zijn de risico’s gelukkig ook met eenvoudige ingrepen of aanpassingen weg te nemen. In andere gevallen waren de noodzakelijk aanpassingen ingrijpender en zou het betrokken bassin voor enige tijd buiten gebruik moeten worden gesteld. Exploitanten gaven in die gevallen aan dat zij deze werkzaamheden wilden uitstellen tot na afloop van het vakantieseizoen. In slechts een enkel geval was de exploitant van oordeel dat het risico wel meeviel en was deze ook niet van plan om enige actie te ondernemen. Zij stellen dus welbewust de gasten bloot aan een vaak levensgevaarlijke situatie.


Deel deze pagina: