Oplossingen en beheersmaatregelen

The Blue Cap Foundation kan alleen uitspraken doen over veiligheid als een inspecteur metingen heeft uitgevoerd in een bad. Voor verschillende risico's zijn verschillende oplossingsrichtingen en beheersmaatregelen mogelijk. Stichting The Blue Cap Foundation geeft als goede doelen stichting nooit een voorkeur aan voor een bepaalde oplossingsrichting of product. De zwembadexploitant kiest zelf een geschikte oplossing en laat deze uitvoeren door een (deskundige) installateur/zwembadbouwer.

Een overzicht van mogelijke oplossingen en maatregelen:

Wat te doen bij een te hoge zuigkracht?

Blijkt uit het keuringsrapport dat de zuigkracht op één of meerdere roosters te hoog is? Dan kunt u de zuigkracht verlagen of het risico op vastzuiging minimaliseren door:

 • De aanzuigroosters te vervangen door aanzuigroosters die zo groot zijn (>1m2 oppervlakte) of die een dusdanige complexe geometrische vorm hebben dat het redelijkerwijs niet mogelijk wordt geacht dat een zwemmer deze voor meer dan 50% met het lichaam kan blokkeren. Een voorbeeld van een complexe vorm is een rooster dat in het midden verhoogd is zodat water ook zijwaarts kan worden aangezogen. Een veelgebruikt bolvormig rooster met een diameter van 20 centimeter is in dit geval niet voldoende. Zowel kinderen als volwassenen kunnen deze volledig met het lichaam blokkeren.
 • De aanzuigpunten te verplaatsen naar een locatie waar ze buiten het bereik zijn van de zwemmers, zoals bijvoorbeeld een bufferbad.
 • Een aanzuigbeveiliging te installeren op het leidingssysteem van deze roosters. Een voorbeeld hiervan is een drukschakelaar. Deze schakelt de pomp(en) uit als er een verandering in de onderdruk wordt waargenomen in het leidingssysteem. Een andere oplossing is een standpijp die lucht aanvoert naar de pomp(en) als er een onderdruk dreigt te ontstaan. De responsetijd van een aanzuigbeveiliging mag maximaal 15 seconden zijn. De maximale onderdruk waaraan een zwemmer wordt blootgesteld gedurende deze periode mag niet hoger zijn dan -0,2 bar. Controleer maandelijks of de aanzuigbeveiliging nog naar behoren functioneert.
 • Extra aanzuigpunten toevoegen.
 • Verlaag het debiet in uw zwembad met frequentieregelaars als u daarmee een goede waterkwaliteit kunt behouden en/of een veilige hoeveelheid water kunt blijven aanzuigen voor uw attracties zoals glijbanen.

Wat te doen tegen haarbeknelling?

Meerdere factoren kunnen haarbeknelling aan aanzuigroosters veroorzaken. Te weinig putdiepte onder het rooster (afstand van het rooster tot de zuigleiding), te hoge watersnelheden, te grote openingen in het rooster en/of veel stromingsverstoringen in het water nabij het aanzuigrooster zijn mogelijke oorzaken. Blijkt uit het keuringsrapport dat de haarbeknelling op één of meerdere roosters aanwezig is? Dan kunt u haarbeknelling minimaliseren door:

 • De gemiddelde watersnelheid door het aanzuigroosters te verlagen tot ver onder de 0,5 m/s. The Blue Cap hanteert 0,3 m/s als veilige richtlijn omdat het haar dan niet meer met de stroming mee richting het rooster wordt getrokken. U kunt de gemiddelde watersnelheid verlagen door: extra aanzuigpunten toe te voegen, het doorstroomoppervlak van de roosters te vergroten of door het debiet met frequentieregelaars te verlagen.
 • De putdiepte vergroten. Door de putdiepte te vergroten, verdeelt u de watersnelheid beter over het gehele roosteroppervlak en ontstaat er minder snel een kolk. De Europese norm 13451-3 geeft als richtlijn dat de putdiepte (de afstand van de onderkant van het rooster tot de opening van de zuigleiding) minimaal 1,5 keer de diameter van de zuigleiding moet zijn.
 • De openingen in het rooster verkleinen. Door de openingen in het rooster te verkleinen tot een diameter van 3 milimeter kan het lange haar niet meer door het rooster worden gezogen. Deze oplossing werkt goed samen met het vergroten van het doorstroomoppervlak van het rooster.

Wat te doen tegen een te hoge watersnelheid?

De gemiddelde watersnelheid door aanzuigroosters mag volgens de Europese norm NEN-EN 13451-3 niet hoger zijn dan 0,5 m/s. De zwemwaterwet zegt echter dat deze in ieder geval lager dan 1,5 m/s moet zijn. Thee Blue Cap hanteert 0,3 m/s als richtlijn* omdat het haar dan niet meer met de stroming mee richting het rooster getrokken wordt. U kunt de gemiddelde watersnelheid verlagen door:

 • extra aanzuigpunten toe te voegen;
 • het doorstroomoppervlak van de roosters te vergroten;
 • het debiet met frequentieregelaars te verlagen.

* Voor het Blue Cap Keurmerk is de absolute bovengrens voor de gemiddelde watersnelheid 0,75 m/s. De gemiddelde watersnelheid door een aanzuigrooster is een indicator die de mogelijke oorzaak van een te hoge zuigkracht of haarbeknelling kan zijn. Uiteindelijk zijn de haarbeknellingstest, drukmeting en obstructietest doorslaggevend om te bepalen of een verhoogd risico aanwezig is.

 

 


Deel deze pagina: