Metingen

The Blue Cap Foundation heeft vastgesteld dat metingen noodzakelijk zijn om de veiligheid van zwemmers te kunnen garanderen. Zelfs bij zwembaden en installaties die voldoen aan de normering kan het risico op beknelling voorkomen. De zwembadwet geeft aan dat er geen gevaar voor de zwemmer mag optreden door aanzuiging van een rooster. Dit is echter niet met het blote oog of op de tast vast te stellen. Het kan levensbedreigend zijn wanneer een lichaam(sdeel) vacuüm wordt gezogen of wanneer lang haar achter het rooster verstrikt raakt. 

Risico-inventarisatie en evaluatie

The Blue Cap Foundation heeft meetapparatuur ontwikkeld waarmee iedereen het risico op beknelling bij roosters in kaart kan brengen en indien nodig maatregelen kan nemen. Sinds oktober 2016 kunnen meerdere inspectiebureaus een risico-inventarisatie en evaluatie voor u uitvoeren met deze meetapparatuur. Tijdens deze risico-inventaristatie voeren deze bureaus indicatieve metingen uit op de aanzuigroosters in uw zwembad. Deze metingen bestaan uit: 

1. Een druktest

Tijdens een druktest wordt vastgesteld of er een onderdruk (vacuüm) kan ontstaan
wanneer een zwemmer een afzuigrooster met het lichaam blokkeert. Aan de hand
van deze indicatieve test wordt vastgesteld of er een verhoogd risico op vastzuigen
aanwezig is.

2. Een obstructietest

Tijdens een obstructietest wordt vastgesteld hoe hoog de kracht is waarmee een
zwemmer zichzelf moet bevrijden van het afzuigrooster. Aan de hand van deze
indicatieve test wordt vastgesteld of er een verhoogd risico op vastzuigen aanwezig is.


3. Een haarbeknellingstest

Tijdens een haarbeknellingstest wordt vastgesteld of lang haar verstrikt kan raken
aan het afzuigrooster.


4. Watersnelheidtest

Een ultrasone debietmeting wordt (indien mogelijk) uitgevoerd om vast te stellen wat
de gemiddelde watersnelheid is door één of meerdere afzuigroosters van een
specifiek watercirculatiesysteem.


5. Vingerstifttest

Bij de vingerstifttest wordt geprobeerd een cilinder met een diameter van 8 mm door
de openingen in het rooster te voeren. Met deze test wordt vastgesteld of kinderen
met kleine ledematen bekneld kunnen raken aan de afzuigroosters.
 

Interesse in het Blue Cap keurmerk voor uw zwembad? Lees alles over de procedure.


Deel deze pagina: