Keurmerk Veilig en Schoon

Stichting Zwembadkeur stelt in haar handboek Keurmerk Veilig & Schoon dat er een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) moet worden uitgevoerd om mogelijke beknellingsrisico’s van zwembadroosters in kaart te brengen. Onafhankelijke inspectiesfirma's kunnen een RI&E of een keuringsrapport opstellen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de procedure voor het behalen van het Blue Cap Keurmerk.


Deel deze pagina: