Handboek

Om het Blue Cap Keurmerk te behalen, moet uw zwembadaccomodatie aan een aantal richtlijnen voldoen. Meer informatie over deze richtlijnen vindt u in het handboek van het Blue Cap Keurmerk. U kunt het handboek ook als document downloaden.

Handboek van het Blue Cap keurmerk

1.   Risico op vastzuiging

Om het risico op vastzuiging aan een afzuigrooster te voorkomen dient aan diverse wettelijke eisen en Europese normen te worden voldaan. Stichting The Blue Cap Foundation hanteert de volgende eisen om het Blue Cap Keurmerk te behalen en te behouden:

1.1    De gemiddelde watersnelheid door een afzuigrooster dient de 0,5 m/s niet te overschrijden (NEN-EN 13451-3).

1.2    Er dient ten minste aan één van de volgende eisen (a, b of c) en onderliggende eisen te worden voldaan (NEN-EN 13451-3):

a)       Bij een badinrichting met meer dan één afzuigrooster per pompsysteem:

 1)      dienen er minimaal twee goed functionerende afzuigroosters te zijn geïnstalleerd op een pompsysteem;

 2)      dient de afstand tussen de afzuigroosters groter of gelijk aan 2 meter te zijn, gemeten vanaf de dichtst bij elkaar gelegen punten van de afzuigroosters;

 3)      mag de zuigkracht na het blokkeren van een rooster niet groter zijn dan 300 newton (aanvullende eis voor het Blue Cap Keurmerk);

b)      Bij een badinrichting met slechts één afzuigrooster per pompsysteem, dient het afzuigrooster zodanig te zijn vormgegeven dat het redelijkerwijs niet mogelijk wordt geacht dat een zwemmer het rooster voor meer dan 50% kan afdekken met het lichaam of lichaamsdelen (NEN-EN 13451-3):

 1)      dit betekent voor een plat afzuigrooster dat deze tenminste een oppervlakte heeft groter of gelijk aan 1m2; of

 2)      dit betekent dat een rooster in het midden verhoogd is, zodat water ook zijwaarts wordt aangezogen onder een hoek van tenminste 45 graden; of

 3)      dit betekent voor een bolvormig rooster dat deze tenminste een bollingshoogte moet hebben van minimaal 10% van de diameter.

 NotitieEen bolvormig rooster met een diameter van 20 centimenter en een bollingshoogte van 2 centimeter is onvoldoende omdat een volwassene deze voor meer dan 50% met het lichaam kan afdekken.

c)       De afzuigroosters zijn aangesloten op een buffertank. Water wordt door vrije val opgevangen in een buffertank, van waaruit het wordt aangezogen door een pompsysteem. Er kan geen bovenmatige zuigkracht ontstaan, omdat een zwemmer niet direct wordt blootgesteld aan de zuigkracht van de pomp.

1.3    Afzuigroosters dienen in een goede staat te verkeren. Dit betekent dat afzuigroosters heel dienen te zijn en op de juiste wijze zijn bevestigd aan de wand of bodem van het bassin. Roosters mogen niet te verwijderen zijn zonder het gebruik van gereedschap (aanvullende eis voor het Blue Cap Keurmerk).

1.4    Aansluitpunten voor (robot)stofzuigers dienen tijdens openingsuren te zijn voorzien van een afsluitende kap, welke niet zonder het gebruik van gereedschap te verwijderen is (aanvullende eis voor het Blue Cap Keurmerk).

1.5    De responsetijd van een aanzuigbeveiliging is maximaal 15 seconden. Gedurende deze responsetijd dient een zwemmer niet te kunnen worden blootgesteld aan een opgebouwde onderdruk groter dan -0,2 bar (aanvullende eis voor het Blue Cap Keurmerk).

2.    Risico op haarbeknelling

Om het risico op haarbeknelling aan een afzuigrooster te voorkomen dient aan diverse wettelijke eisen en Europese normen te worden voldaan. Stichting The Blue Cap Foundation hanteert de volgende eisen om het Blue Cap Keurmerk te behalen en te behouden:

2.1    De gemiddelde watersnelheid door een afzuigrooster dient de 0,5 m/s niet te overschrijden (NEN-EN 13451-3). Bij voorkeur ligt de gemiddelde watersnelheid rond de 0,3 m/s.

2.2    De kracht om het haar los te trekken van een afzuigrooster mag tijdens een haartest conform NEN-EN 13451-3 niet groter zijn dan 15 N (circa 1,5 kilogram gewicht).

3.    Risico op mechanische beknelling van ledematen, sieraden en kleding

Om het risico op de mechanische beknelling aan een afzuigrooster van kleine ledematen, zoals vingers en tenen van dreumesen en peuters, sieraden, zoals lichaamspiercings, en kleding, zoals zwemshorts te voorkomen hanteert Stichting The Blue Cap Foundation de volgende eisen om het Blue Cap Keurmerk te behalen en te behouden:

3.1    Afzuigroosters dienen in een goede staat te verkeren. Dit betekent dat afzuigroosters heel dienen te zijn en op de juiste wijze zijn bevestigd aan de wand of bodem van het bassin. Roosters mogen niet te verwijderen zijn zonder het gebruik van gereedschap (zoals ook vermeld in paragraaf 1.3).

3.2    De openingen in een afzuigrooster (en inspuitrooster) mogen niet groter zijn dan 8 mm in de diameter voor gaten of 8 mm voor de kleinste dimensie voor sleuven.

Notitie: Voor bassins die speciaal zijn ingericht voor peuters raden wij aan de openingen in roosters niet groter te maken dan 5 mm. Dit is echter geen eis voor het behalen van het Blue Cap Keurmerk.


Deel deze pagina: