Bestuur The Blue Cap Foundation

Het bestuur van The Blue Cap Foundation bestaat uit de volgende drie personen.

Chris Geurts van Kessel (Voorzitter)

Chris was directeur Corporate Procurement & Contracting van de N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen. In deze functie was hij intensief betrokken bij veiligheidsissues en hij weet dus veel over de voorschriften en voorwaarden.

Kees van de Graaf (bestuurslid)

 

Tom Hoogenboom (treasurer)

Tom is accountant voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zet hij zich al jaren in als bestuurder van nationaal en internationaal werkende non-profit organisaties.

♦♦♦

 

 

Joost Avezaat (technisch adviseur)

Joost kwam na zijn afstuderen aan de Universiteit Twente in 2012 in dienst bij The Blue Cap Foundation om zijn onderzoek naar zwembadveiligheid voort te zetten. Hij onderhield (internationale) contacten om zijn kennis over meetapparatuur, veilige roosters en aanzuigproblematiek te delen en te vergroten. Ook leverde hij op dit gebied een waardevolle bijdrage aan het aanscherpen van de wet- en regelgeving in Nederland en op Europees niveau. Sinds september 2016 werkt hij bij TÜV Nederland. Bij die organisatie werkt hij ook aan het verbeteren van de veiligheid van zwembaden. Indien nodig kan de stichting in de toekomst op beperkte schaal een beroep blijven doen op de expertise van Joost. 

Oprichter The Blue Cap Foundation: Jan Jonker (overleden op 5 mei 2014)

Jan is één van de opa’s van Willem. Hij heeft zich met heel zijn hart ingezet om vergelijkbare ongelukken in de toekomst te voorkomen. De familie zet zijn levenswerk voort.

 

Beloningsbeleid vanaf 1 januari 2017

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting ontvangt geen beloning in het kader van de door de bestuursleden te verrichten werkzaamheden. Onkosten worden vergoed op declaratiebasis.

Personeel

De Stichting heeft geen personeel in dienst. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen. Indien er sprake is van kosten worden deze vergoed op declaratiebasis.

 

Financiële jaarverslagen

Financieel jaarverslag 2021 en Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Financieel jaarverslag 2020 en Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Financieel jaarverslag 2019
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2015
Financieel jaarverslag 2014
Financieel jaarverslag 2013

 


Deel deze pagina: