Roosters onder water kunnen doden

Jul 16, 2015

Het belang van Limbirg schenkt aandacht aan de gevaren die in een zwembad helaas gewoon voor kunnen komen.

Ook de Belgische media besteden aandacht aan de gevaren die helaas in heel veel zwembaden voorkomen. In dit artikel een interview met Gonda van Duivenvoorden van TheBlueCap Foundation.


Share this page:

Back to all news items